Påtala brister och föreslå förbättringar av miljöarbetet / Report deficits or suggestions for improvements of the environmental work

Har du sett något som brister i miljöarbetet vid Linnéuniversitetet? Något som avviker från vad som står i våra styrdokument, från miljölagstiftning eller från kraven för miljöcertifiering - så kallade avvikelser? Har du kanske konkreta förslag på förbättringar av miljöarbetet? Rapportera det här genom att fylla i formuläret nedan. Ditt bidrag som enskild medarbetare och student eller extern besökare är viktigt!

Efter att du har fyllt i formuläret genereras ett mejl till koordinatorerna för hållbar utveckling och ärendet behandlas inom miljöledningssystemet. Ditt namn kommer inte att synas om du inte väljer att fylla i det

För övriga frågor om Linnéuniversitetets miljö- och hållbarhetsarbete, kontakta koordinatorerna för hållbar utveckling: hu@lnu.se.

Är ditt ärende akut?
Vid nödläge ring SOS Alarm, larmnummer 112, för att tillkalla:

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

---

After having submitted the form, an e-mail is generated to the coordinators for sustainable development and the matter is addressed within the environmental management system. Your name will not be seen if you do not fill it in.

For other questions regarding the Linnaeus University’s environmental- and sustainability work, contact the coordinators for sustainable development: hu@lnu.se.

In case of an emergency:
Call the emergency number 112 to summon:

  • Ambulance
  • Rescue service
  • Police